İlkokul Akademik Eğitim

Artı matematik ailesi olarak ilkokulda matematiğin ne kadar hayati olduğunu biliyoruz çocuğunuzun gelecekteki tüm matematik çalışmaların temelini oluşturuyoruz. Bunu anlaşır kılmak, çocuğunuza öğretmek için düzenli ve mantıklı bir yaklaşım izliyoruz. Tam sayıları kullanarak hesaplama ve problem çözme ile başlıyoruz ve ardından rasyonel sayılara (kesirler, ondalık sayılar, yüzdeler) hesaplama ve problem çözmeye geçiyoruz. Onlara verdiğimiz bu temel, ortaokulda karşılaşacakları cebir öncesi ve cebir için gereklidir. Matematiği seven ve matematikte başarılı olan ilkokul öğrencileri, genellikle okulda kapsanmayan matematik alanlarını deneyimlemek için Artı Matematik'e gelirler. Aldıkları güçlü eğitim, ortaokul, lise ve ötesinde devam eden matematik başarısı için temel oluşturmalarına yardımcı olur.

Ortaokul Akademik Eğitim

Ortaokul programında, öğrenciler cebire hazırlık sürecinin bir parçası sürecinin ir parçası olarak rasyonel sayılar, yani kesirler, ondalık sayılar ve yüzdeler ile hesaplama ve problem çözme konusunda uzmanlaşırlar - birinci yıl cebire (cebir I) hazırlanırlar. Bu, cebir II, geometri, trigonometri ve ön hesap gibi gelecekteki dersler için sağlam bir matematiksel temel oluşturur. Bizim yaklaşımımız Ortaokul öğrencileri, zihinsel, sözlü, görsel, dokunsal ve yazılı alıştırmaların benzersiz bir kombinasyonunda eğitmenlerimize bire bir meşgul olurlar. Ortaokul matematiği, ilköğretim matematiğinin temeli üzerinde kuruludur ve matematiksel kuralların neden çalıştığını açıklamaya odaklanır, böylece çocuklar kuralları sadece ezberlemekle kalmaz, öğrenir ve anlar. Ayrıca öğrenciler her oturumun bir parçası olarak ev ödevlerini anlamalarına ve onları okul sınavlarına ve lise giriş sınavları gibi standart sınavlara hazırlamalarına, yeni nesil soru mantığını kavramlarına yardımcı oluyoruz. Çocukların Ortaokul Matematiğini Yakalamalarına Yardımcı Olmak Birçok öğrenci ortaokula matematiksel temellerine boşluklarla başlar. deneyimli eğitmenlerimiz çocuklarla birlikte çalışarak bu boşlukları doldururken, aynı zamanda onların mevcut ihtiyaçlarını da karşılar.

Lisede Akademik Eğitim

Lisede öğrenciler, lise bitirme sınavlarına, üniversite yerleştirme sınavlarına ve DGS, gibi standartaştırılmış sınavlara hazırlanırken cebir I, geometri, cebir II, trigonometri ve ön hesap dahil olmak üzere daha yüksek matematiğie odaklanır. Lise öğrencilerimizin karşılaştığı baskıları ve yoğun proglamları anlıyoruz, bu nedenle odak noktamız, ödev yardımı ve test hazırlığı gibi acil sorunlara yardımcı olurken, matematik bilgilerini temel boşlukları doldurmak, yeni nesil soru mantığı kavratmak, geometri, TYT ve AYT kısımlarını halletmektir. Amaç, girecekleri üzerinde büyük etkisi olabilecek kritik sınavlardaki performanslarını artırmaktır.